DSpace, Bayburt Üniversitesi'nin Kurumsal Açık Erişim Sistemi'dir. Bayburt Üniversitesi bünyesinde bulunan bölüm ve birimlerin entelektüel birikimini ve yayınlarını bir araya toplayarak, dijital açık arşivi oluşturur. Açık erişim sistemi ile kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları, vb. gibi akademik çalışmalar arşivlenebilmektedir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Adalet Meslek Yüksekokulu Bölümü Koleksiyonu
Bayburt Eğitim Fakültesi
Bayburt Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Demirözü Meslek Yüksekokulu Bölümü Koleksiyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü

View more